Vysokotlaková vodná technológia

Vysokotlaková vodná technológia

Naša spoločnosť Hydrodynamic spol. s r.o. so sídlom v Zlatých Moravciach patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku a zaoberá sa výhradne aplikáciou vodného lúča. Umožňuje nám to veľký počet vysokotlakových zariadení s pracovným tlakom do 2500 bar, ako aj dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti.

Vysokotlaková vodná technológia
 
Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva významnou mierou k predĺženiu ich životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov. Naša spoločnosť zhromaždila množstvo skúseností v hydro-čistení kanalizácií. Pomôžeme vám udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie aj k zníženiu nákladov na ich prevádzku.

Viac informácií
 
Vysokovýkonný vákuový vysávač

Vysokovýkonný vákuový vysávač

Na vysávanie, odsávanie a vyfukovanie používame širokú škálu strojných zariadení pre správnu aplikáciu potrebnej technológie. Medzi najčastejšie vysávané materiály patria: prach, popolček, cement, vápno, sóda, bahno, kaly, tuky, olej, bitúmen, zemina, piesok, štrk, stavebný odpad, koviny, triesky, štiepky, piliny, granule, lístie, nebezpečné a horľavé látky a mnoho ďalších materiálov.

Viac informácií
 

HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.