Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie kanalizácií tlakovou vodou

Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva významnou mierou k predĺženiu ich životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov.
Naša spoločnosť zhromaždila množstvo skúseností v hydro-čistení kanalizácií. Pomôžeme vám udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie aj k zníženiu nákladov na ich prevádzku.

Frézovanie kanalizácie a potrubia

Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou. Čistenie kanalizácií frézovaním sa najčastejšie používa na odstránenie koreňov, zatvrdnutých usadenín - inkrustov a zbytkov vyliateho betónu.

Monitorovanie a trasovanie kanalizácií

Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch. Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom a odovzdať vám protokol o jeho ďalších poruchách a poškodeniach.

Technologické vybavenie

Tlakovo sací voz Cap Combi ADR na podvozku IVECO TRAKKER 6x4
Tlakovo sací voz KAISER Aquastar II - RECYKLING na podvozku SCANIA 8x4

Použitie:
  • čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50,
  • čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov, nádrží,
  • odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov,
  • frézovanie potrubí a kanalizácií od koreňov, inkrustov a betónov,
  • odsávanie horľavých materiálov ATEX,
  • čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
  • preprava nebezpečných odpadov.

DIGIMAX RPP na podvozku OPEL VIVARO

Použitie:
  • Vyhotovenie dvoch typov video záznamov (2D a 3D) s detailným vyšetrením rozsahov porúch pri jednom prejazde

Potrebujete využiť čistenie a frézovanie pre údržbu vašej kanalizácie? Kontaktujte nás

Čistenie kanalizácií

Čistenie kanalizácií

Čistenie kanalizácie detail

Čistenie kanalizácie detail

Čistenie kanalizácie

Čistenie kanalizácií

Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie kanalizácií detail


HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.