Čistenie a rezanie vodným lúčom

Vysokotlakový vodný lúč

Vysokotlakový vodný lúč je zariadenie využívajúce vodu ako médium na čistenie plôch či rezanie materiálov. Toto zariadenie je určené na špecifické práce v miestach, kde nie je možné nasadiť inú techniku z dôvodov vzniku vedľajších nežiaducich efektov ako vznik trhlín, tepelné ovplyvnenie, prašnosť, vznietenie plameňa atď.
Rezanie a čistenie môže byť vykonávané vo veľkých vzdialenostiach od stroja a na miestach zle dostupných alebo nedostupných pre inú techniku. Za pomoci špeciálnych adaptérov je možné vykonávať špeciálnu činnosť ako rezanie kovov, plošné čistenie, odmasťovanie zariadení atď.

Technologické vybavenie

Zariadenie Tlak Prietok
Prívesný vozík URACA RS 716 2000 Bar 17 l/min
Mercedes Sprinter URACA RS 716 2000 Bar 17 l/min
Peugeot Boxer URACA RS 716 2000 Bar 17 l/min
Mercedes Atego URACA RS 716 2500 Bar 15 l/min
Steyr 4x2 URACA KD 624 1200 Bar 64 l/min
Mercedes Actros 2 x URACA RS 716 2000 Bar 23 l/min
Renault Magnum 6x2 URACA KD 627 1000 Bar 213 l/min

Použitie vysokotlakového vodného lúča

 • sanácia železobetónových konštrukcií,
 • rezanie betónov, rezanie kovov za pridania abrazíva,
 • odstraňovanie mäkkých a tvrdých nánosov z rôznych podkladov,
 • príprava betónových plôch na uloženie izolácií,
 • čistenie rúrkovnice výmenníkov, asfaltových nádrží,
 • čistenie veľkopriemerových potrubí a odpadových kanálov,
 • atď.

Výhody použitia vysokotlakovej vodnej technológie

 • príprava optimálneho povrchu pre základné náterové látky,
 • odstránenie starých nánosov a vrstiev,
 • bezprašnosť,
 • žiadne tepelné alebo nárazové zaťaženie stavby,
 • bez vibračné búranie zamedzujúce vznik trhlín,
 • 100% zachovanie výstuže,
 • odmasťovanie povrchov,
 • atď.
Čistenie a rezanie vodným lúčom Čistenie a rezanie vodným lúčom Čistenie a rezanie vodným lúčom Čistenie a rezanie vodným lúčom Čistenie a rezanie vodným lúčom Čistenie a rezanie vodným lúčom Čistenie a rezanie vodným lúčom

HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.