Video monitoring potrubí

Kamera s vlastným pohonom pre DN 150-1000

Video monitoring potrubia s 2D a 3D hlavou vyhotoví oba záznamy súčasne pri jednom prejazde. Kamera je upevnená na zdvíhacom zariadení umožňujúcom vystredenie kamerovej hlavy do stredu potrubia. Podvozok je poháňaný všetkými štyrmi kolesami. Súčasťou podvozku sú prídavné kolieska a rozšírenie pre väčšie potrubia a prekážky v potrubí. Kamera má vlastný zdroj svetla s automatickou reguláciou intenzity osvetlenia a prídavný zdroj svetla pre väčšie priemery potrubí.

Špeciálna dvojitá hlava otočná o 270° horizontálne a 360° axiálne umožňuje pri prejazde vykonať klasický 2D záznam s detailnými zábermi potrebných úsekov a súčasne pri jazde späť vykonať 3D záznam (sken plášťa potrubia). Farebný širokouhlý objektív umožňuje zreteľné zobrazenie všetkých charakteristických porúch v potrubí so 40 násobným zväčšením. Kamera meria spád potrubia, ovalitosť potrubia, rozsah poškodenia potrubia, vzdialenosť medzier medzi potrubiami, určenie trasy potrubia v zemi. Po prejazde kamerou je možné vyhotoviť protokol a CD/DVD video záznam s popisom jednotlivých porúch.

Mini kamera pre DN 30–150

Monitoring potrubí malých priemerov sa vykonáva tlačenou mini kamerou, ktorej max. dosah je 30 m. Pre použitie mini kamery sa pre jednotlivé priemery používajú na vystredenie adaptéry s upevnením na kamerovú hlavu. Obmedzujúcim faktorom priechodnosti mini kamery je množstvo kolien v potrubí. Mini kamera je malé prenosné zariadenie s vlastným LCD monitorom. Na základe požiadavky zákazníka je možne zhotoviť aj CD/DVD video záznam.

Technologické vybavenie

Monitorovacie zariadenie DIGIMAX RPP

Opel Vivaro

  • priechodnosť mini kamerou tlačenou DN 30-150, dosah 30 m
  • priechodnosť kamerou s vlastným pohonom DN 150-1000, dosah 250 m
  • 40 násobný digitálny zoom
  • otočná RPP 2D a 3D hlava
  • trasovanie potrubí
  • meranie rozsahu porúch
  • EX prevedenie

Výhody použitia

Pri jednom prejazde vyhotovenie dvoch typov video záznamov (2D a 3D) s detailným vyšetrením rozsahov porúch.

monitoring
monitoring monitoring monitoring monitoring monitoring monitoring

HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.