Videogaléria používaných technológií

Čistenie kanalizácie zariadením COMBI ADR

Vysávanie a odsávanie materiálov

 

Vyfukovanie materiálov

Čistenie kanalizácie s recykláciou použitej vody

Monitoring kanalizácie TV kamerou

Čistenie vysokotlakovou vodnou tecnológiou


HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.