Vysávanie a odsávanie materiálov

Vysávanie, odsávanie a vyfukovanie materiálov

Naša spoločnosť má veľa skúsenosti v riešení problematických prác ako sú:

 • vysávanie tekutých, kašovitých, prašných a kusových materiálov,
 • odsávanie zo vzdialenosti 300 m a z hĺbok až 70 m,
 • vyfukovanie tekutých, sypkých a zrnitých materiálov do výšky 25 m,
 • odsávanie horľavých materiálov ATEX,
 • odsávanie polotuhých, tekutých a sypkých materiálov, odsávanie odpadov,
 • vysávanie sacími hadicami DN 50 až 200 podľa štruktúry materiálu,
 • sací výkon až 9000 m3/hod.

Medzi najčastejšie vysávané materiály patria: prach, popolček, cement, vápno, sóda, bahno, kaly, tuky, olej, bitúmen, zemina, piesok, štrk, stavebný odpad, koviny, triesky, štiepky, piliny, granule, lístie, nebezpečné a horľavé látky, a mnoho ďalších materiálov

Sacia technika

Na vysávanie, odsávanie a vyfukovanie používame širokú škálu strojných zariadení pre správnu aplikáciu potrebnej technológie :

Vysokovýkonné vákuové vysávače - sacie bagre

Sací bager Centurion LN 200 na podvozku MERCEDES BENZ 3535 8x4

Sací bager Cap Bora 3200 ADR na podvozku MERCEDES BENZ Actros 8x4

Sací bager Cap Bora 200FL ADR na podvozku MAN TGA 480 8x4

Sací bager Vortex 8000 na podvozku MAN TGS 41.400 8x4

Vysokovýkonné vákuové vysávače s prefukovaním sú špeciálne stroje určené pre vysávanie a vyfukovanie materiálov, s ktorými je iná manipulácia mnohonásobne náročnejšia a zdĺhavejšia.

Používajú sa na:

 • čistenie lapačov tukov, šácht, filtrov a pod.,
 • čistenie priechodných priemyselných potrubí,
 • čistenie veľkoobjemových nádrží, cisterien, zásobníkov a pod.,
 • odsávanie kontaminovaných materiálov,
 • odsávanie nánosov, zosuvov pôdy,
 • čistenie dopravníkových systémov,
 • prefukovanie tekutých, sypkých, zrnitých a granulovaných materiálov,
 • odsávanie filtračných náplní a ich spätné naplnenie,
 • odsávanie popolčekov a prachov,
 • odkrývanie inžinierskych sietí bez ich poškodenia,
 • čistenie výhybiek železničných tratí,
 • vysávanie sacími hadicami DN 50 až 200 podľa štruktúry materiálu,
 • sací výkon až 9000 m3/hod,
 • prepravu nebezpečných odpadov.

Tlakovo sací voz

Tlakovo sací voz CAP COMBI ADR na podvozku Iveco Magirus 6x4

Tlakovo sací voz je stroj učený na čistenie kanalizačných sietí s tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení.

Používa sa na:

 • čistenie kanalizácií a potrubí,
 • čistenie dažďových vpustov a kanalizačných šácht,
 • čistenie nádrží,

ale aj na:

 • frézovanie betónu, inkrustu a koreňov,
 • prepravu nebezpečných odpadov

Vysokovýkonné vákuové vysávače a tlakovo sacie vozy v prevedení ADR sú určené na prepravu nebezpečných materiálov v zmysle Európskej dohody o cestnej preprave.

Vysávanie materiálov

Technika na vysávanie materiálov

Vysávanie na Gabčíkove

Vysávanie na Gabčíkove

Vysávanie na Gabčíkove

Vysávanie na Gabčíkove


HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.