Certifikáty spoločnosti Hydrodynamic

 • ISO 9001 Systém kvality SK
  ISO 9001 Systém kvality SK
 • ISO 9001 Quality Management System
  ISO 9001 Quality Management System
 • ISO 14001 Životné prostredie SK
  ISO 14001 Životné prostredie SK
 • ISO 14001 environmental management system
  ISO 14001 environmental management system
 • OHSAS 18001 manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  OHSAS 18001 manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management
  OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management
sgs loga