Sanácia železo-betónových plôch

Sanácia a injektáž betónových plôch

Sanácia sa týka vnútorných aj vonkajších častí povrchov, pričom jej rozsah je individuálny pri každom objekte. Celkový rozsah sanácie je možné určiť až po otryskaní vodným lúčom. Technický návrh je rozdelený do nasledovných celkov:

  • Ochrana obnaženej výstuže
  • Náter spojovacím mostíkom
  • Lokálna reprofilácia vnútorných aj vonkajších plôch
  • Celoplošná reprofilácia a utesnenie vnútorných plôch
  • Celoplošná ochrana – náter vnútorných plôch
  • Paropriepustný ochranný náter pohľadového betónu vonkajších plôch

 

V závislosti od technologického návrhu riešenia sú vypustené alebo doplnené kroky pracovných operácií