Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie kanalizácií tlakovou vodou

Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva významnou mierou k predĺženiu ich životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov.
Naša spoločnosť zhromaždila množstvo skúseností v hydro-čistení kanalizácií. Pomôžeme vám udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie aj k zníženiu nákladov na ich prevádzku.

Frézovanie kanalizácie a potrubia

Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou. Čistenie kanalizácií frézovaním sa najčastejšie používa na odstránenie koreňov, zatvrdnutých usadenín - inkrustov a zbytkov vyliateho betónu.

Monitorovanie a trasovanie kanalizácií

Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch. Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom a odovzdať vám protokol o jeho ďalších poruchách a poškodeniach.

Naše technologické vybavenie na čistenie a frézovanie kanalizácií

 • Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva k predĺženiu životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov
  Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva k predĺženiu životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov
 • Čistíme kanalizácie a potrubia tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
  Čistíme kanalizácie a potrubia tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
 • Hydrodynamic pomôže udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov
  Hydrodynamic pomôže udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov
 • Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch
  Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch
 • Robíme čistenie kanalizácií a potrubí a odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov
  Robíme čistenie kanalizácií a potrubí a odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov
 • Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou
  Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou
 • Vykonávame čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50
  Vykonávame čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50
 • Ďalej robíme čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov či nádrží
  Ďalej robíme čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov či nádrží
 • Na rýchle zásahy používame pohotovostné vozidlo s tlakovým zariadením IBOS
  Na rýchle zásahy používame pohotovostné vozidlo s tlakovým zariadením IBOS
 • Náš technický park zahŕňa rôzne tlakovo sacie vozy s recykláciou vody
  Náš technický park zahŕňa rôzne tlakovo sacie vozy s recykláciou vody
 • Tlakovo sací voz je ideálny na čistenie kanalizácií, potrubí, odtokov
  Tlakovo sací voz je ideálny na čistenie kanalizácií, potrubí, odtokov
 • Súbežne s čistením natlakovanou vodou dochádza k odsávaniu materiálov uvoľnených pri čistení
  Súbežne s čistením natlakovanou vodou dochádza k odsávaniu materiálov uvoľnených pri čistení
 • Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom
  Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom
 • Frézovanie očistí potrubia a kanalizácie od koreňov, inkrustov a betónov
  Frézovanie očistí potrubia a kanalizácie od koreňov, inkrustov a betónov

vybavenie používame hlavne na:

 • čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50,
 • čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov, nádrží,
 • odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov,
 • frézovanie potrubí a kanalizácií od koreňov, inkrustov a betónov,
 • odsávanie horľavých materiálov ATEX,
 • čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
 • preprava nebezpečných odpadov.

 • DIGIMAX RPP na podvozku OPEL VIVARO používame na: vyhotovenie dvoch typov video záznamov (2D a 3D) s detailným vyšetrením rozsahov porúch pri jednom prejazde.