Oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou

Naša spoločnosť v priebehu pôsobenia na trhu postupne dopĺňala svoje portfólio služieb poskytovaných v oblasti komplexnej údržby kanalizačných a potrubných sústav od ich čistenia a frézovania, cez monitoring kamerovým systémom, po opravy netesností, prasklín, prierazov a pod. bezvýkopovou technológiou.

1. Lokálna oprava krátkou vložkou

Lokálna oprava kanalizácie krátkou vložkou Lokálna oprava krátkou vložkou sa realizuje na odstránenie miestnej poruchy potrubia ako je netesnosť spojov, prasklina alebo prieraz potrubia. V závislosti od rozsahu veľkosti poruchy je možné použiť krátku vložku z laminátovej tkaniny alebo tkaninový rukáv nasýtený dvojzložkovou epoxidovou živicou. Pri poruchách väčšieho rozsahu sa odporúča za účelom spevnenia opravovaného potrubia použiť aj oceľovú výstuž.

Pri lokálnej oprave krátkou vložkou postupujeme tak, že najprv pomocou kamerového systému identifikujeme miesto poruchy. Následne sa na miesto poruchy zasunie paker, na ktorý bola predtým natiahnutá impregnovaná krátka vložka, a táto sa potom za pomoci kamerového systému presne umiestni na miesto poruchy. Pred samotným zasunutím pakra je nutné zabezpečiť vyčistenie potrubia a hlavne miesta opravy.

Následne sa paker nafúkne na tlak približne 1,5 Bar po dobu asi 45 minút (v závislosti od teploty okolia), počas ktorej dôjde k vytvrdnutiu a prilepeniu impregnovanej krátkej vložky. Po vytvrdnutí sa paker vyfúkne a vytiahne.

 

2. Lokálna oprava kanalizačnej prípojky klobúčikom

Lokálna oprava kanalizačnej prípojky klobúčikom Lokálna oprava kanalizačnej prípojky klobúčikom sa realizuje na odstránenie miestnej poruchy prípojky alebo hlavného potrubia (netesnosť prípojky, prasklina na prípojke, prasklina na hlavnom potrubí pri prípojke a pod.). V závislosti od rozsahu veľkosti poruchy je možné použiť pri oprave poruchy prípojky aj krátku vložku. Pred samotnou realizáciou opravy prípojky je nutné pripraviť miesto opravy a v prípade predsadenej prípojky túto prípojku treba odfrézovať až po stenu hlavného potrubia. Pred samotným lepením je nevyhnutné dôkladne umyť potrubie a prípojku. K samotnej oprave sa použije špeciálne na mieru vyrobený tkaninový klobúčik (na priemer a uhol prípojky) nasýtený dvojzložkovou epoxidovou živicou. Pri poruchách väčšieho rozsahu hlavného potrubia sa používa aj krátka vložka pre spevnenie potrubia; v tomto prípade je nutné najprv umiestniť krátku vložku, potom vyfrézovať otvor do prípojky a až ako posledný krok sa zrealizuje samotná oprava klobúčikom.

Pri lokálnej oprave prípojky klobúčikom najprv pomocou kamerového systému identifikujeme miesto poruchy. Následne sa v prípade potreby odfrézuje predsadená prípojka a vyčistí sa miesto opravy. Klobúčik nasýtený dvojzložkovou epoxidovou živicou sa natiahne na špeciálny paker. Tento paker je uchytený na sanačnom robotovi, ktorý priamo zasunie paker na miesto opravy. Robot je vybavený kamerovým systémom, čo umožňuje presne vsunúť klobúčik do prípojky. Po zasunutí klobúčiku do prípojky sa paker nafúkne približne na tlak 1,5 Bar a nechá sa vytvrdnúť asi 45 minút v závislosti od okolitej teploty prostredia. Po vytvrdnutí sa paker vyfúkne a vytiahne.

3. Frézovací robot

Oprava kanalizácie frézovacím robotom Frézovací robot sa používa na odstránenie nepriechodných častí v potrubí (konáre, kamene, železná výstuž, a iné materiály ), prípravu prípojky a spojov pred opravou, zabrúsenie povrchov, vyrezávanie otvorov do steny potrubia a pod. Frézovací robot slúži na práce v kanalizáciách a potrubiach, ako náhrada ľudských rúk pri práci v malých priestoroch potrubí

Frézovací robot je vybavený:

  • ramenom uchytenom na jeho tele, rameno sa otáča o 360° v smere horizontálnom a láme sa v dvoch kĺboch,
  • kamerou, ktorá je súčasťou ramena, a ktorá umožňuje operátorovi priamo sledovať jeho koniec vybavený motorom na uchytenie frézovacieho nástroja

Posuv robota vpred a vzad zabezpečujú: štyri kolesá vymeniteľné a nastaviteľné podľa dimenzie potrubia

Frézovací robot má hybridné použitie: pre opravy prípojok sa rameno demontuje a namontuje sa špeciálny paker na opravu krátkou vložkou alebo klobúčikom.

Výhody použitia bezvýkopovej technológie:

  • oprava bez nutnosti výkopových prác - ušetrenie nákladov,
  • pri práci bez obmedzenia chodu premávky,
  • rýchlosť realizácie opráv oproti klasickým postupom