Video monitoring a diagnostika potrubí

Kamera s vlastným pohonom pre DN 150-1000

Video monitoring potrubia s 2D a 3D hlavou vyhotoví oba záznamy súčasne pri jednom prejazde. Kamera je upevnená na zdvíhacom zariadení umožňujúcom vystredenie kamerovej hlavy do stredu potrubia. Podvozok je poháňaný všetkými štyrmi kolesami. Súčasťou podvozku sú prídavné kolieska a rozšírenie pre väčšie potrubia a menšie prekážky v potrubí. Kamera má vlastný zdroj svetla s automatickou reguláciou intenzity osvetlenia a prídavný zdroj svetla pre väčšie priemery potrubí.

Špeciálna dvojitá hlava otočná o 270° horizontálne a 360° axiálne umožňuje pri prejazde vykonať klasický 2D záznam s detailnými zábermi potrebných úsekov a súčasne pri jazde späť vykonať 3D záznam (sken plášťa potrubia). Farebný širokouhlý objektív umožňuje zreteľné zobrazenie všetkých charakteristických porúch v potrubí so 40 násobným zväčšením. Kamera meria spád potrubia, ovalitosť potrubia, rozsah poškodenia potrubia, vzdialenosť medzier medzi potrubiami, určenie trasy potrubia v zemi. Po prejazde kamerou je možné vyhotoviť protokol a CD/DVD video záznam s popisom jednotlivých porúch.

Mini kamera pre DN 40–200

Monitoring potrubí malých priemerov sa vykonáva tlačnou mini kamerou, ktorej max. dosah je 60 m. Pre použitie mini kamery sa pre jednotlivé priemery používajú na vystredenie adaptéry s upevnením na kamerovú hlavu. Obmedzujúcim faktorom priechodnosti mini kamery je množstvo kolien v potrubí. Mini kamera je malé prenosné zariadenie s vlastným LCD monitorom. Na základe požiadavky zákazníka je možne zhotoviť aj CD/DVD video záznam. Kamera ma v sebe zabudovanú sondu a pomocou lokátora sa dá kamera a teda jej poloha lokalizovať na mieste poruchy.

 • 25 mm ultra kompaktná samovyrovnávacia kamerová hlava
 • Priame nahrávanie na USB
 • Kompaktný systém, ktorý sa ľahko prenáša a manipuluje
 • lokalizácia poruchy

Technologické vybavenie

Monitorovacie zariadenie DIGIMAX RPP - Opel Vivaro

 • priechodnosť kamerou s vlastným pohonom DN 150-1000, dosah 250 m
 • 40 násobný digitálny zoom
 • otočná RPP 2D a 3D hlava
 • meranie rozsahu porúch
 • meranie spádov a ich vyhodnotenie
 • EX prevedenie

Monitoring a diagnostika potrubí

 • Video monitoring potrubia minikamerou
  Video monitoring potrubia minikamerou

  Záznam z minikamery je po zmonitorovaní k dspozícii pre zákazníka.

 • Pomocou dvoch kamier sme schopní preskúmať stav a poruchy potrubí rôznych priemerov
  Pomocou dvoch kamier sme schopní preskúmať stav a poruchy potrubí rôznych priemerov
 • Naša mobilná jednotka umožňuje podrobný videomonitoring a diagnostiku potrubí
  Naša mobilná jednotka umožňuje podrobný videomonitoring a diagnostiku potrubí
 • Kamera má vlastný zdroj svetla s automatickou reguláciou intenzity osvetlenia a prídavný zdroj svetla pre väčšie priemery potrubí
  Kamera má vlastný zdroj svetla s automatickou reguláciou intenzity osvetlenia a prídavný zdroj svetla pre väčšie priemery potrubí
 • Podvozok kamery je poháňaný všetkými štyrmi kolesami
  Podvozok kamery je poháňaný všetkými štyrmi kolesami
 • Kamera je upevnená na zdvíhacom zariadení umožňujúcom vystredenie kamerovej hlavy do stredu potrubia
  Kamera je upevnená na zdvíhacom zariadení umožňujúcom vystredenie kamerovej hlavy do stredu potrubia
 • Monitorované trasy nemôžu byť silno znečistené
  Monitorované trasy nemôžu byť silno znečistené
 • Dvojitá otočná hlava umožňuje vykonať najskôr s detailnými zábermi a pri návrate urobí 3D záznam
  Dvojitá otočná hlava umožňuje vykonať najskôr s detailnými zábermi a pri návrate urobí 3D záznam