Tlakové skúšky kanalizácií

Realizácia tlakových skúšok

Tlakové skúšky kanalizácií

Realizovanie tlakových skúšok pomocou  tlakovo/vákuového zariadenia Sklarz Testboy  ktoré vykonáva skúšky v zmysle normy STN EN 1610 a to metódou "Vzduch LA-C", alebo metódou "Voda W"

Realizácia tlakových skúšok potrubí

 

 

 

 

 

Testovacie zariadenia Sklarz Testboy umožňujú vykonávať kontrolu a posúdenie stavu potrubia alebo kanalizácie v domácich a verejných rozvodoch.
Zariadenie sa využíva na tlakové skúšky netesnosti  potrubia alebo šachty.
Sprievodná dokumentácia ku skúške je tvorená automaticky a ukladaná do vlastnej pamäte. Vytvorená dokumentácia môže byť prenesená do externého PC alebo vytlačená na tlačiarni.

 

 

 

Protokol: tlaková skúška potrubia - Vzduch / EN1610 a Tlaková skúška šachty - Voda / EN1610

Protokol: tlaková skúška potrubí - Vzduch / EN1610