O firme

Hydrodynamic o firme

Spoločnosť HYDRODYNAMIC spol. s r. o. so sídlom v Zlatých Moravciach ponúka svoje služby a možnosti využitia práce s vysokotlakovou vodnou technológiou a vysokovýkonnými vákuovými vysávačmi.

So značným počtom a rozsiahlou variabilitou technologických zariadení od 100 do 2500 Bar patrí od roku 1996 naša spoločnosť medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou v rámci Slovenska. Súčasne pri aplikácii technológie vodného lúča využíva spoločnosť HYDRODYNAMIC vysokovýkonné vákuové vysávače. Kompatibilitou týchto dvoch technológií sa rýchlo a efektívne vykonávajú práce na miestach nedostupných alebo nevhodných pre inú technológiu.

Vákuové sacie zariadenia sú v prevedení ADR a ATEX a preto sú určené ťažiť a prepravovať ostatné a nebezpečné materiály. Zneškodňovanie nebezpečných materiálov vykonávajú zazmluvnení partneri zaoberajúci sa danou problematikou. Medzi priority spoločnosti patrí dôraz na ochranu životného prostredia.

Práce spoločnosti sú zamerané na širokú oblasť stavebníctva a priemyslu. Na každý typ práce po konzultácii so zákazníkom sa aplikuje správna technológia. Pre všetkých obchodných partnerov sú služby spoločnosti k dispozícií 24 hodín denne.

Naše činnosti:

Naše činnosti: vysokotlaková vodná technológia

Vysokotlaková vodná technológia

 • Čistenie plôch, potrubí, nádrží a výmenníkov,
 • Čistenie konštrukcií a technologických zariadení,
 • Rezanie betónu a rezanie kovov za pridania abrazíva,

Vysokovýkonné vákuové vysávače

 • Vysávanie suchých, tekutých a polotekutých, kašovitých a kusových materiálov,
 • Vyfukovanie tekutých, sypkých a granulových materiálov,
 • Čistenie plôch, technologických zariadení, nádrží, veľkopriemerových potrubí,

Tlakovo sací voz

 • Čistenie a frézovanie potrubí a kanalizácií,
 • Odsávanie a výtlak tekutých a kašovitých materiálov,

Monitoring potrubí

 • Inšpekcia potrubných systémov,
 • Trasovanie potrubí.

Podporné činnosti

 • Rezanie stenovou pílou
 • Jadrové vŕtanie
 • Oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou
 • Tlakové skúšky kanalizácií
 • Sanácia a injektáž betónových plôch
sgs loga