Čistenie a frézovanie kanalizácií

 • Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva k predĺženiu životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov
  Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva k predĺženiu životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov
 • Čistíme kanalizácie a potrubia tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
  Čistíme kanalizácie a potrubia tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
 • Hydrodynamic pomôže udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov
  Hydrodynamic pomôže udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov
 • Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch
  Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch
 • Robíme čistenie kanalizácií a potrubí a odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov
  Robíme čistenie kanalizácií a potrubí a odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov
 • Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou
  Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou
 • Vykonávame čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50
  Vykonávame čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50
 • Ďalej robíme čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov či nádrží
  Ďalej robíme čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov či nádrží
 • Na rýchle zásahy používame pohotovostné vozidlo s tlakovým zariadením IBOS
  Na rýchle zásahy používame pohotovostné vozidlo s tlakovým zariadením IBOS
 • Náš technický park zahŕňa rôzne tlakovo sacie vozy s recykláciou vody
  Náš technický park zahŕňa rôzne tlakovo sacie vozy s recykláciou vody
 • Tlakovo sací voz je ideálny na čistenie kanalizácií, potrubí, odtokov
  Tlakovo sací voz je ideálny na čistenie kanalizácií, potrubí, odtokov
 • Súbežne s čistením natlakovanou vodou dochádza k odsávaniu materiálov uvoľnených pri čistení
  Súbežne s čistením natlakovanou vodou dochádza k odsávaniu materiálov uvoľnených pri čistení
 • Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom
  Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom
 • Frézovanie očistí potrubia a kanalizácie od koreňov, inkrustov a betónov
  Frézovanie očistí potrubia a kanalizácie od koreňov, inkrustov a betónov