Vysávanie, odsávanie a vyfukovanie materiálov

 • Vysokovýkonné vysávače sa používajú na vysávanie a vyfukovanie materiálov
  Vysokovýkonné vysávače sa používajú na vysávanie a vyfukovanie materiálov
 • Na odsávanie máme zariadenia s výkonom až do 9000 m3/hod
  Na odsávanie máme zariadenia s výkonom až do 9000 m3/hod
 • Robíme vysávanie sacími hadicami DN 50 až 200 podľa štruktúry materiálu
  Robíme vysávanie sacími hadicami DN 50 až 200 podľa štruktúry materiálu
 • Vykonávame čistenie veľkoobjemových nádrží, cisterien a zásobníkov
  Vykonávame čistenie veľkoobjemových nádrží, cisterien a zásobníkov
 • Vysávanie tekutých, kašovitých, prašných a kusových materiálov
  Vysávanie tekutých, kašovitých, prašných a kusových materiálov
 • Najčastejšie vysávame prach, popolček, cement, vápno, sóda, bahno, kaly, tuky, olej, bitúmen a iné
  Najčastejšie vysávame prach, popolček, cement, vápno, sóda, bahno, kaly, tuky, olej, bitúmen a iné
 • Vysávače a tlakovo sacie vozy v prevedení ADR sú určené aj na prepravu nebezpečných materiálov
  Vysávače a tlakovo sacie vozy v prevedení ADR sú určené aj na prepravu nebezpečných materiálov
 • Vyfukovanie tekutých, sypkých, zrnitých a granulovaných materiálov do výšky 25 m
  Vyfukovanie tekutých, sypkých, zrnitých a granulovaných materiálov do výšky 25 m
 • Robíme aj čistenie priechodných priemyselných potrubí
  Robíme aj čistenie priechodných priemyselných potrubí
 • Na vysávanie, odsávanie a vyfukovanie máme širokú škálu strojných zariadení
  Na vysávanie, odsávanie a vyfukovanie máme širokú škálu strojných zariadení
 • Sme schopní zabezpečiť odsávanie až zo vzdialenosti 300 m a z hĺbok až 70 m
  Sme schopní zabezpečiť odsávanie až zo vzdialenosti 300 m a z hĺbok až 70 m
 • Tlakovo sací voz na čistenie kanalizačných sietí s tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov
  Tlakovo sací voz na čistenie kanalizačných sietí s tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov