References

Hydrodynamic references

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

AMYLUM SLOVAKIA, s.r.o.

CESTY NITRA, a.s.

DETOX, s.r.o.

Doprastav, a.s.

DUSLO, a.s. Šaľa

Evonik Fermas, s.r.o.

E.ON Elektrárne, s.r.o.

Harsco Metals Slovensko, s.r.o.

HOLCIM, a.s.

CHESTREAL, a.s

Inžinierske stavby, a.s.

Knauf Insulation, s.r.o.

Kúpele Dudince, a.s.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok

NCHZ, a.s.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rabmer Slovakia, s.r.o.

Regionálna odpadová, s.r.o.

RMS, a s., Košice

Siemens, s.r.o

SITA Slovensko, a.s.

Slovalco, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovnaft, a.s.

STAS - stavby a sanácie, s.r.o.

Stavby mostov Slovakia, a.s.

Steelage Slovakia, s.r.o.

STM POWER, a.s.

SVPS, a.s.

Swedwood, s.r.o.

Swedspan, s.r.o.

Swietelsky Slovakia, spol. s r.o.

Termstav, a.s.

Transpetrol, a.s.

U. S. Steel, s.r.o. Košice

Váhostav - SK, a.s.

Vertical Industrial, a.s.

ViOn, a.s.

VOD - EKO, a.s., Trenčín

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

VSH, a.s.

VÚEZ, a.s.

Zipp, a.s.

Externé referencie

Hydrodynamic references

ETIP, SARS, FR

Fémtiszta, kft, HU

Hydrodynamic, kft, HU

PKI – Teplotechna Berno, s.r.o., CZ

Třinecké železárny, a.s., ČZ